Darbai

Viešbutis

Rekreacinės paskirties kompleksas

Vilniaus raj.  2013m.

Pastatų plotas.......................604.20m²

Teritorijos plotas...................4.40ha.

techninis projektas

Arch: T.Gaižauskas, J.Gaižauskas